Ogranicz poniższą listę jedynie do wpisów określonego typu.
Ogranicz listę jedynie do treści określonego rodzaju (np. galerii zdjęć)

Fundacja Spichlerz Kultury

Celem fundacji jest:1. działalność kształtująca aktywne i twórcze postawy mieszkańców regionu i ogółu społeczeństwa.2. działalność promująca kulturę, sztukę, tradycje polskie i upowszechnianie dzieł o wysokim poziomie artystycznym.3. działalność służąca rozwijaniu pasji, talentów i zainteresowań dzieci i dorosłych.4. działalność wspomagająca wszechstronny rozwój społeczny. więcej o wpisie Fundacja Spichlerz Kultury
Agencja Artystyczna To Tu

Agencja Artystyczna To Tu

Miejsce wydarzeń kulturalnych. Inicjatywa zmierzająca finalnie do powołania fundacji artystycznej, której głównym celem statutowym będzie rozwój talentów oraz propagowanie wszelkiego typu wydarzeń kulturalnych. Agencja Artystyczna TOTU zaadaptowała pod swoje potrzeby dawny Klub Muzyczny Madness i stworzyła industrialne miejsce o powierzchni 200m2, w którym już teraz odbywają się zajęcia taneczne, próby do przedstawień teatralnych, sesje fotograficzne itp.więcej o wpisie Agencja Artystyczna To Tu
centrum kultury, sztuka, teatr, wystawa

Fundacja Artystyczna To Tu

Centrum działań artystycznych we Wrocławiu. Powstało z inicjatywy grupy ludzi, którzy na codzień pracują, studiują i prowadzą tradycyjne życie, a w wolnym czasie realizują swoje pasje i marzenia. Miejsce otwarte na wszelkie dziedziny sztuki, szczególnie młodych artystów, amatorów oraz starsze osoby, które chciałyby rozwijać swoje talenty.więcej o wpisie Fundacja Artystyczna To Tu
Fundacja Nauka i Pasja

Fundacja Nauka i Pasja

Fundacja Nauka i Pasja powstała w 2011 roku w celu udzielania wsparcia w starcie naukowym i życiowym młodzieży w wieku 15-21 lat, uzdolnionej w przedmiotach ścisłych i technicznych, której nie starcza środków na realizację ambicji. więcej o wpisie Fundacja Nauka i Pasja

Strony