Adres: 
ul. Jagiellończyka 10a
50-240 Wrocław
Tagi: 
Kontury Kultury