Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA) to nowe przedsięwzięcie Urzędu Miejskiego. Powstaliśmy po to, aby głębiej angażować i lepiej wykorzystywać potencjał uczelni na rzecz rozwoju Wrocławia. Dla uczelni z kolei jesteśmy wsparciem w nowych obszarach wspólnych działań. Nasze cele to integrowanie wrocławskiego środowiska akademickiego, jego wspieranie oraz tworzenie we Wrocławiu warunków sprzyjających rozwojowi „kultury innowacji”.


Adres: 
Rynek 13 (II. p)
50-101 Wrocław
Tagi: 
Wrocławskie Centrum Akademickie