Autor:
Koło Naukowe proMOTION

proMOTION to Koło Nauke Marketingu i Zarządzania działające przy Katedrze Podstaw Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu od października 2013 roku. Od początku istnienia współpracuje z Katedrą Podstaw Marketingu - jedną z trzech katedr tworzących Instytut Marketingu, który funkcjonuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Działalność naukowa katedry koncentruje się na problemach istotnych dla współczesnego marketingu, czego fundamentem są prowadzonie przez uczelnie różnorodne badania. Wyniki tych badań publikowane są w wydawnictwach naukowych (książkach i czasopismach), a także prezentowane na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Koło Naukowe proMOTION zostało objęte patronatem przez prof. dr hab. Barbarę Iwankiewicz-Rak,kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Nauk Ekonomicznych. Pani Profesor to także wykładowca, kierownik projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która jest autorką ponad 200 publikacji z zakresu marketingu oraz Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu.

Członkowie proMOTION to młodzi ludzie gotowi do podjęcia nowych wyzwań. Ich najważniejszym celem jest zwiększanie swojego doświadczenia w pracy zespołowej oraz organizacji różnego rodzaju eventów, a także poszerzanie wiedzy na temat Promocji, Marketingu i Zarządzania. Do głównej działalności Koła należy przede wszystkim promowanie różnych form rozwoju, aktywizacji, przedsiębiorczości oraz samodoskonalenia. Wiara w możliwość samorealizacji i rozwoju osobistego, popartego nie tylko teorią, ale i praktyką to nadrzędny motyw istnienia proMOTION. Jak twierdzą sami zainteresowani - "Chcemy dobrze wykorzystać swoje lata studiów, zostać zauważeni i tym samym przyczynić się do rozpowszechnienia wiedzy w dziedzinie Promocji, Marketingu i Zarządzania".


E-mail: 
Adres: 
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Tagi: 
Koło Naukowe proMOTION