WCRS, urząd miejski

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego powstało w styczniu 2009 roku z połączenia Zespołu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego, Wrocławskiego Centrum Seniora oraz Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju. Jest ono jednostką budżetową Miasta Wrocław, powołaną na mocy Uchwały Rady Miejskiej.

Wyznaczone cele
Centrum utworzono z myślą o wsparciu budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten realizowany jest poprzez diagnozowanie potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Miasta oraz prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej.

W ramach działalności Centrum znajdują się zarówno młodzi jak i starsi Wrocławianie. Wspiera ono rozwój młodzieży i aktywizację środowisk młodzieżowych. Dąży do zaktywizowania i wsparcia środowisk seniorów. Ważnym zadaniem instytucji jest rozwój rodziny i integracji międzypokoleniowej. Nie zapomniano również o mniejszościach etnicznych i narodowych, którym Centrum chce pomóc w integracji społecznej.

Budowa i wsparcie
Ponadto do zadań statutowych Centrum Integracji i Rozwoju należy budowanie przestrzeni dialogu i konsultacji społecznych oraz wsparcie aktywności i obsługa merytoryczno - administracyjna organizacji pozarządowych.

Obok działań promocyjnych i aktywizacyjnych, tworzony jest system zintegrowanej informacji. Duży nacisk położony jest na ujednoliconą, czytelną i dostępną dla wszystkich środowisk Miasta informację o kampaniach prozdrowotnych i społecznych, o programach realizowanych przez Centrum i jednostki z nim współpracujące.

Wspólne działanie
Aby w pełni realizować zadania i osiągać cele CIRS współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami wspierającymi działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.


Godziny otwarcia: 
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek: 8:00-16:00
środa: 8:00-16:00
czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-16:00
E-mail: 
Adres: 
pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław
Tagi: 
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego