Już 10 czerwca we Wrocławiu odbędą się warsztaty dla nauczycieli przedstawiające nowoczesną metodę nauczania opracowaną w ramach projektu "Kolegium Śniadeckich". Podczas szkoleń zaprezentowana zostanie strategia wyprzedzająca czyli tzw. nauczanie przedlekcyjne.

"Istotą kształcenia wyprzedzającego jest aktywne organizowanie i przyswajanie wiadomości przez uczniów przed lekcją"mówi prof. Stanisław Dylak, kierownik naukowy projektu, z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. "Uczniowie samodzielnie zbierają informacje, poszukują odniesień we własnej dotychczasowej wiedzy, w związku z tematem, który ma być ostatecznie omawiany na lekcji. Uczniowie, aby zdobyć wstępne rozumienie nowego materiału, używają wcześniejszych wiadomości, doświadczeń, przypuszczeń czy wiedzy potocznej. Tak przygotowany uczeń przychodzi na lekcje zasadniczą, by przedstawić swą wiedzę nauczycielowi, którego podstawowym zadaniem jest usystematyzowanie tych wiadomości" dodaje prof. Dylak.

Eksperci projektu "Kolegium Śniadeckich” przez dwa lata prowadzili pilotażowy program oparty na uczeniu przedlekcyjnym w wybranych szkołach. Teraz chcą podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, ale także przedyskutować plusy i minusy takiej innowacji z osobami zainteresowanymi edukacją w całej Polsce.

Szkolenia odbędą się w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat strategii, projektu "Kolegium Śniadeckich” oraz warsztatów na stronie www.kolegiumsniadeckich.pl.


Innowacje w nauczaniu - szkolenia dla nauczycieli
Kategoria: 
Tagi: